ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE
OSJEČKO BARANJSKE ŽUPANIJE

 

 


 

Odluka o visini članarine za članstvo u Zajednici tehničke kulture Osječko-baranjske županije


Na temelju članka 17. i članak 44. Statuta Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije, Upravni odbor je na svojoj 1. sjednici održanoj 25. svibnja 2015. godine donio
 

ODLUKU O VISINI ČLANARINE ZA ČLANSTVO U ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTRE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

 
I.
 
Ovom Odlukom određuje se visina članarine za članstvo u Zajednici tehničke kulture Osječko-baranjske županije.
 
II.
 
Visina članarine u Zajednici tehničke kulture Osječko-baranjske županije iznosi 0,00 kn za sve vrste članstva propisane člankom 14. Statuta.
 
III.
 
Ova odluka objavljuje se na oglasnoj ploči Zajednice.
 
 
Klasa: 113-03/15-01-102
Urbroj: 2158/58-01-15-01
Osijek, 26. svibnja 2015. godine
 
Tajnik:
Ivo Grgić, prof.
 
 
 
 
Zajednica tehničke kulture Osječko-baranjske županije, Trg Jurija Križanića 1, tel: 031/ 212-677, fax: 031/ 208-242, matični broj: 00747416, OIB: 17978467235,
web stranica: www.ztk-obz.hr , e-mail: info@tehnika-osijek.com || tajnik: ztkobz@gmail.com