Javni poziv za financiranje projekta/programa gradskih zajednica tehničke kulture na području Osječko-baranjske županije

Predmet ovog javnog poziva je podnošenje prijava za financiranje programa i projekata (nadalje: programi) gradskih zajednica tehničke kulture koje djeluju na području Osječko-baranjske županije, a koji su od interesa za unaprjeđivanje tehničke kulture kao javnoga dobra od općeg interesa u Osječko-baranjskoj županiji iz sredstava Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije.

Programom od interesa za unaprjeđivanje tehničke kulture smatra se zaokruženi i tematski jasno određeni skup aktivnosti koji je u skladu sa vrednotama propisanim Zakonom o tehničkoj kulturi. Programom se zadovoljavaju javne potrebe u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije odnosno unaprjeđivanje tehničke kulture i STEM područja, postižu ciljevi kojom se podiže kvaliteta života pojedinaca i unaprjeđuje razvoj društvene zajednice odnosno postižu ciljevi utvrđeni Poveljom o suradnji Osječko-baranjske županije i građanskih udruga.

Rok za podnošenje prijava ističe s: 17. ožujkom 2021. godine


Dokumentacija:

1. Javni poziv

2. Obrazac opisa programa

3. Obrazac financijskog plana programa

4. Tablica vrednovanja programa