Ustroj ZTK OBŽ

Zajednicom tehničke kulture Osječko-baranjske županije upravljaju:

Skupština koja ima 65 zastupnika, Upravni odbor koji ima 9 članova, Nadzorni odbor od 3 člana te predsjednika i tajnika

Skupština i Izvršni odbor imaju svoja radna tijela:
- Stegovni sud
- Odbor za javna priznanja Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije

Predsjednik ZTK OBZ: Marin Kordić, dipl. iur.

Tajnik ZTK OBZ: Ivo Grgić, prof.

NADZORNI ODBOR:
Predsjednik: Dragan Francuz
Članovi: Branko Hrpka, Milan Šulovnjak

UPRAVNI ODBOR:
Predsjednik: Marin Kordić, dipl. iur.
Članovi: Goran Kurtović, Marijan Rečić, Veljko Čvagić, Franjo Kapetanović, Srečko Ivković, Davor Perković, Zdenko Lupinski, Berislav Vrkljan

SKUPŠTINA:
Skupštinu čine zastupnici...

Odbor za javna priznanja Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije:
Predsjednik: Dragan Francuz
Članovi: Ivo Grigić, Vlado Kramer

Stegovni sud:
Predsjednik: Miroslav Adam
Članovi: Stjepan Blažević, Deže Kučera

Predstavni u Hrvatskoj zajednici tehničke kulture:
Član: Srečko Ivković
Zamjena: 

Likvidator: Zlatko Tot

STRUČNA SLUŽBA:
...