Ustroj ZTK OBŽ

Zajednicom tehničke kulture Osječko-baranjske županije upravljaju  Tijela Zajednice :

 
Tijela Zajednice su:

  • SKUPŠTINA
  • PREDSJEDNIK
  • DOPREDSJEDNIK
  • UPRAVNI ODBOR
  • NADZORNI ODBOR
  • STEGOVNI SUD


SKUPŠTINA:
Skipštinu  Zajednice tvore zastupnici redovnih članica. U trenutku održavanja Izbornog zasjedanja Skupštine ( 9. travnja 2019. godine) za mandatno razdoblje od 2019. do 2023. godine Zajednica je imala 58 Redovnih članova, jednu Podupiruću članicu i pet Počasnih članova. U ovom trenutku Zajednica broji 64 člana i to 58. Redovnih članica Zajednice (Udruga) i 5 Počasnih članova (pojedinaca).  Popis Redovnih članica Zajednice nalazi se na web adresi https://www.tehnika-osijek.hr/index.php/o-zajednici/clanice-ztk-obz.

PREDSJEDNIK ZAJEDNICE:  Zlatko Tot, oec. org. rada

Na 5. Izvanrenom zasjedanju  Skupštine ZTK OBŽ ( 10. rujna 2020. godine) za Predsjednika Zajednice izabran je gospodin Zlatko Tot oec. org.rada.  Rješenjem Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji – Službe za opću upravu KLASA: UP/I -230-02/20-01/512 urbroj: 2158-03-01/56-20-2  od 21. rujna 2020. godine prihvaćen je zahtjev Zajednice za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske za promjenu osobe ovlaštene za zastupanje Udruge. Predsjednik Zajednice izabran je za manadatno razdoblje od 2019- 2023. godine čiji mandat reja do 09.04.2023. godine.

DOPREDSJEDNIK ZAJEDNICE:  Zvonko Borić, dipl. ing. org. znanosti

Na 5. Izbronom zasjedanju Skupštine ZTK OBŽ ( 10. rujna 2020. godine) za Dopredsjednika Zajednice izabran je Zvonko Borić dipl. ing. org. znanosti.

UPRAVNI ODBOR:

Ima devet članova:    Zlatko Tot, oec.org. rada (Predsjednik Zajednice i Predsjednik Upravnog odbora) ,  Zvonko Borić, dipl. ing.org. znanosti  (Dopredsjednik Zajednice), Tihomir Jalžetić, instruktor trener ronjenja (predstavnik Zajednice tehničke kulture Grada Osijeka), Veljko Čvagić (predstavnika Zajednice tehničke kulture Valpovo-Belišće), Zdenko Lovrić,prof.  (predstavnik Zajednice tehničke kulture Grada Našica), Antun Šikić (predstavnik Zajednice tehničke kulture Grada Belog Manastira), Danko Kočiš (predstavnik Zajednice tehničke kulture Grada Đakova), Snježana Barabaš-Seršić,prof. (predstavnica Udruga), Dr. sc. Damir Tomić (predstavnik Udruga). 

NADZORNI ODBOR:


Članovi: Marijan Rečić, Daniel Vidaković, Zdenko Nagy
 
Stegovni sud:


Članovi: Željko Vuletić, Zdravko Bošnjak, Damir Rajle


Odbor za javna priznanja Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije:
 

Upravni odbor Zajednice do danas nije izabrao Odbror za javna priznanja Zajednice.


 Likvidator: Zlatko Tot, oec. org. rada

Predstavnik Zajednice  u Hrvatskoj zajednici tehničke kulture:


Zastupnik ZTK OBŽ: Mirko Mesić, mr.sc.
Zamjenik zastupnika ZTK OBŽ: Snježana Barabaš-Seršić,prof.
 
TAJNICA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE:

           Vinka Damjanović, dipl.iur.


STRUČNA SLUŽBA:

VODITELJ CENTRA TEHNIČKE KULTURE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE:

           Hrvoje Kereta, mag.ing.agr.

RUKOVODITELJ FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA:

           mr.sc. Melita Lulić

FINANCIJSKI KNJIGOVOĐA:

            Marina Duvnjak

DOMAR:

           Emil Bestvina

ČISTAČICE: 

           Ivana Vidić

           Mara Đurinić