Mala škola tehničkih aktivnosti na području Osječko-baranjske županije u 2019.

 

Osnovna škola Ljudevita Gaja iz Osijeka

Osnovna škola Ljudevita Gaja iz Osijeka prva je od mnogih škola na području Osječko-baranjske županije koja se uključila u realizaciju projekta „Mala škola tehničkih aktivnosti na području Osječko-baranjske županije u 2019.“

Naime, 27. ožujka 2019. godine s početkom od 14:00h u prostorijama Osnovne škole Ljudevita Gaja provedene su četiri radionice. Učenici su odabrali elektroniku i radiokomunikaciju, elementarnu robotiku, aviomodelarstvo i fotografiju. Radionice su u trajanju od tri školska sata. Interes učenika za radionice bio je velik, prijavila su se 32 učenika, a sudjelovalo je 37, što samo potvrđuje da je zainteresiranost učenika za sudjelovanje na radionicama tehničke prirode velik.Učenici su dobili nova znanja o tome kako se snaći u prirodi pomoću radio signala, izrađivali su modele aviona, spajali strujne krugove kojima se imitirao rad semafora, programirali putanju robota te se upoznali s radom fotoaparata, tehničkim aspektom te obradom fotografija.

Ovim putem želimo čestitati svim sudionicama na usvojenom znanju, zahvaliti Osnovnoj školi Ljudevita Gaja što su osigurali prostor i animirali učenike te im poželjeti svu sreću u daljnjem radu.

Organizator projekta su Zajednica tehničke kulture Osječko-baranjske županije, Zajednica tehničke kulture Grada Osijeka, Osnovna škola Ljudevita Gaja, a pokrovitelj je Osječko-baranjska županija.

 

Osnovna škola Josipovac

Osnovna škola Josipovac uključila se u realizaciju projekta „Mala škola tehničkih aktivnosti na području Osječko-baranjske županije u 2019.“

Naime, 28. ožujka 2019. godine s početkom od 14:00h u prostorijama Osnovne škole Josipovac provedene su tri radionice. Učenici su odabrali elementarnu robotiku, 3D modeliranje i fotografiju. Radionice su u trajanju od tri školska sata. Interes učenika za radionice bio je velik, prijavilo se 29 učenika, a sudjelovalo je 33, što samo potvrđuje da je zainteresiranost učenika za sudjelovanje na radionicama tehničke prirode velik.Učenici su dobili nova znanja kako spojiti strujne krugove kojima se imitirao rad semafora, programirali putanju robota, upoznali se sa 3D pisačem, njegovim dijelovima i isprintali svoje uzorke koje su dizajnirali te se upoznali s radom fotoaparata, tehničkim aspektom te obradom fotografija.

Ovim putem želimo čestitati svim sudionicama na usvojenom znanju, zahvaliti Osnovnoj školi Josipovac što su osigurali prostor i animirali učenike te im poželjeti svu sreću u daljnjem radu.

Organizator projekta su Zajednica tehničke kulture Osječko-baranjske županije, Zajednica tehničke kulture Grada Osijeka, Osnovna škola Josipovac, a pokrovitelj je Osječko-baranjska županija.

 

 

Osnovna škola Dore Pejačević iz Našica

Osnovna škola Dore Pejačević iz Našica uključila se u realizaciju projekta „Mala škola tehničkih aktivnosti na području Osječko-baranjske županije u 2019.“

Naime, 03. travnja 2019. godine s početkom od 10:45h u prostorijama Osnovne škole Dore Pejačević provedeno je pet radionica. Učenici su odabrali elementarnu robotiku, 3D modeliranje i printanje, automatiku, fotografiju i modelarstvo koje je ujedno bilo I. kolo modelarske lige. Radionice su u trajanju od tri školska sata.Interes učenika za radionice bio je velik, prijavilo se 46 učenika, a sudjelovalo je 48, što samo potvrđuje da je zainteresiranost učenika za sudjelovanje na radionicama tehničke prirode velik.Učenici su dobili nova znanja o tome kako spojiti strujni krug koji imitira rad semafora, programirali putanju robota, upoznali se s tehničkim karakteristikama fotoaparata te obrađivali fotografije, modelirali uzorak koji se printao na 3D pisaču i izrađivali prikladni zadatak od šperploča.

Ovim putem želimo čestitati svim sudionicama na usvojenom znanju, zahvaliti Osnovnoj školi Dore Pejačević iz Našica što su osigurali prostor i animirali učenike te im poželjeti svu sreću u daljnjem radu.

Organizator projekta su Zajednica tehničke kulture Osječko-baranjske županije, Zajednica tehničke kulture Grada Našice, Osnovna škola Dore Pejačević iz Našica, a pokrovitelj je Osječko-baranjska županija.

 

Osnovna škola Vijenac iz Osijeka

Osnovna škola Vijenac iz Osijeka uključila se u realizaciju projekta „Mala škola tehničkih aktivnosti na području Osječko-baranjske županije u 2019.“

Naime, 04. travnja 2019. godine s početkom od 15:00h u prostorijama Osnovne škole Vijenac provedene su tri radionice. Učenici su odabrali elementarnu robotiku, 3D modeliranje i printanje i  fotografiju. Radionice su u trajanju od tri školska sata. Interes učenika za radionice bio je velik, prijavilo se 21 učenik, a sudjelovalo je 23, što samo potvrđuje da je zainteresiranost učenika za sudjelovanje na radionicama tehničke prirode velik. Učenici su dobili nova znanja o tome kako spojiti strujni krug koji imitira rad semafora, programirati putanju robota, upoznali su se s tehničkim karakteristikama fotoaparata te obrađivali fotografije i modelirali uzorak koji se printao na 3D pisaču.

Ovim putem želimo čestitati svim sudionicama na usvojenom znanju, zahvaliti Osnovnoj školi Vijenac iz Osijeka što su osigurali prostor i animirali učenike te im poželjeti svu sreću u daljnjem radu.

Organizator projekta su Zajednica tehničke kulture Osječko-baranjske županije, Zajednica tehničke kulture Grada Osijeka, Osnovna škola Vijenac iz Osijeka, a pokrovitelj je Osječko-baranjska županija.