Edukacija 3D modeliranja i printanja za mentore i voditelje iz Osnovne škole kralja Tomislava iz Našica

Dana 28. listopada 2020. godine Zajednica tehničke kulture Osječko-baranjske županije u suradnji sa Zajednicom tehničke kulture Grada Našica i Osnovnom školom kralja Tomislava iz Našica organizirala je i provela edukativnu radionicu za buduće mentore i voditelje u području 3D modeliranja i printanja.

Radionica je bila u trajanju od 12:00 do 15:00h u informatičkoj učionici osnovne škole. Na radionici prisustvovalo je 13 sudionika.

Polaznici radionice naučili su dizajnirati modele u 123dDesign programu te se upoznali sa radom 3D pisača i njegovim dijelovima.

Ovim putem želimo se zahvaliti Zajednici tehničke kulture Grada Našica i Osnovnoj školi kralja Tomislava iz Našica na sudjelovanju na edukaciji, a budućim mentorima puno sreće u daljnjem radu.

Javni poziv - Priznanja ZTK OBŽ

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je UO ZTK OBŽ na svojoj 17. sjednici donio Odluku o pokretanju postupka predlaganja kandidata

za dodjelu javnih priznanja ZTK OBŽ.

Pozivam Udruge da dostave svoje prijedloge kandidata za sljedeća priznanja:

1. ZTK Osječko baranjske županije -

                                                   

2. Nagradu Hrvatske zajednice tehničke kulture 

   - za životno djelo                                                                        

   - za godišnju nagradu                                                                          

   - počasna zvanja

3. Nagradu Ministarstva znanosti "Faust Vrančić"   

  - za životno djelo                                                                          

  - za godišnju

4. Nagrada Grada Osijeka i OBŽ

Zajednica će za nagrade pod rednim brojem 2., 3. i 4.  biti nositelj prijedloga i u suradnji s udrugama i kandidatima izraditi potrebnu dokumentaciju.

Rok za podnošenje poticaja je zaključno sa 30. studenim 2020. godine.

U prilogu poruke dostavljamo:

  1. Javni poziv
  2. Odluku UO o pokretanju postupka
  3. Odluku UO o izboru članova povjerenstva
  4. Pravilnik o dodjeli Javnih priznanja ZTK OBŽ
  5. Formular za priznanja

Izabrana tijela Skupštine Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije

Od travnja prošle godine pa sve do rujna ove godine Zajednica tehničke kulture Osječko-baranjske županije (u daljem tekstu ZTK OBŽ) suočila se sa problemom konstituiranja Skupštine. Postupak je započet  9. travnja 2020. godine na Izbornom zasjedanju kada su izabrana sva tijela Zajednice a nadležni Ured (Ured za opće poslove OBŽ) odbio je upis promjena u Registar udruga RH radi staturnih pogrešaka prilikom predlaganja kandidata. Upravljanje  Zajednicom preuzeo je Upravni odbor na čelu sa Dopredsjednikom Zajednice. Krnji sastav Upravnog odbora pokušan je riješiti na 2. Dopunskoj Izbornoj skupštini (04.06.2019. godine) i 4. Izvanrednoj Skupštini (18.06.2020. godine) no oba puta bezuspješno. Nakon proljetnog i dva ljetna pokušaja jesensko zasjedanje donijelo je napokon rezultat.

Naime dana 10. rujna 2020. godine u 18:00h u Velikoj dvorani Doma tehnike Osijek održana je 5. Izvanredna Skupština Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije. Na 5. Izvanrednoj Skupštini ZTK OBŽ izabrana su tijela ZTK OBŽ za mandatno razdoblje od 2019. do 2023. godine: Predsjednik, Dopredsjednik, Upravni odbor i Stegovni sud, budući su na prethodnom zasjedanju Odlukom većine zastupnika raspuštena sva tijela ZTK OBŽ koja su izabrana na 1. Izbornoj Skupštini.

Za Predsjednika ZTK OBŽ izabran je gosp. Zlatko Tot, oec.org. rada, za Dopredsjednika  izabran je gosp. Zvonko Borić,dipl.ing.org. znanosti, Za članove Upravnog odbora izabrani su:  predstavnici Gradskih zajednica tehničke kulture: 1. gosp. Tihomir Jalžetić,instruktor trener ronjenja (ZTK Grada Osijeka) 2. gosp. Veljko Čvagić (ZTK Valpovo-Belišće) 3. gosp. Antun Šikić (ZTK Beli Manastir) 4. gosp. Danko Kočiš (ZTK Grada Đakova) i 5.gosp. Zdenko Lovrić,prof. (ZTK Grada Našice) B). i  predstavnici ispred redova Udruga: 1. gospođa Snježana Barabaš Seršić,prof. (udruga Robotički klub „Osijek“) i 2.  gosp. Dr.sc. Damir Tomić (udruga Foto-kino klub Đakovo).  Upravni odjel za opću upravu Osječko-baranjske županije izdao je dana 21. rujna 2020. godine Rješenje Klasa: UP/I-230-02/20-01/512 i Urbroj: 2158/1-01-21/56-20-2 kojim je odobren upis promjene osobe ovlaštene za zastupanje u Registar udruga republike Hrvatske (nova osoba ovlaštena za zastupanje udruge je gosp. Zlatko Tot – Predsjednik).

Prilikom predstavljanja kandidata g. Zlatko Tot najavio je promjene kojima je uspio osigurati većinu u Skupštini a one su sljedeće:

  • Izmjene i dopune Statuta ZTK OBŽ- treba napraviti kvalitetan Statut koji će otkloniti mogućnosti različitih tumačenja pojedinih članak šte se u dosadašnjem radu pokazalo vrlo kobno. Također prilagoditi sve prateće Poslovnike prema novom prijedlogu Statuta,
  • Restruktuirati Zajednicu na način da se ostvari predloženi moto „stvoriti Zajednicu na način kako „možemo“ a ne kako „hoćemo“ “,
  • Poštovati načelo demokracije u Zajednici na način da svaka Članica može dati prijedloge koji su argumentirani,
  • Raditi na zdravim temeljima Zajedništva koji se ogledaju u sljedećem da niti jedan interes pojedinca ili Članice nije ispred interesa Zajednice i
  • Pružena je ruka pomirbe svakom dobronamjernom članu Skupštine koji se želi uključiti u rad Zajednice i njenih tijela.

Novoizabranom Predsjedniku Zajednice i Upravnog odbora kao i svim članovima tijela Skupštine želimo uspješan rad u provođenju zacrtanih ciljeva koji će služiti općem dobru u području tehničke kulture u Lokalnoj zajednici.

SLUŽBA UNUTARNJE REVIZIJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Služba unutarnje revizije Osječko-baranjske županije u periodu od 29.06. do 31.7.2020. godine provela je postupak Ad hoc  revizije nad radom Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije.

Postupkom revizije obuhvaćeni su dva rizika i to : Rizik 1 – neusklađenost obračuna plaće sa zakonskom regulativom i Rizik 2 – financijski rizik – trošenje doznačenih proračunskih sredstava.

U skladu sa postavljeni ciljevima revizije i na osnovu utvrđenih nalaza izrađene su preporuke za uspostavljanje  sustava unutarnje kontrole u ZTK OBŽ u revidiranom području. Izrađen je Plan djelovanja koji jasno definira važnost pojedine preporuke, aktivnosti za provedbu preporuke,  zaduženja i rokove. 

Izrađeni Plan djelovanja zadužuje odgovorne osobe iz Zajednice ( Tajnik, Predsjednik, voditelj računovodstva),  Tijela Zajednice (Upravni odbor )  za  provedbu Preporuka. Provedba plana će se osigurati u suradnji s Upravnim odjelom za turizam, kulturu i sport OBŽ.

Plan djelovanja - 2 možete vidjeti na sljedećoj poveznici (http://tehnika-osijek.hr/index.php/dokumenti/opci-dokumenti) ili nadalje u tekstu.

Plan djelovanja - Unutarnja revizija financiranja 2020.

Ad hoc - preporuke