ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE
OSJEČKO BARANJSKE ŽUPANIJE

 

 


 

KONTAKT


Osnovne informacije

Adresa
Trg J.Kraižanića 1.
31000 Osijek
Republika Hrvatska

E-mail
info@tehnika-osijek.hr
ztkobz@gmail.com

Telefon
+385 (0)31 212 677

Fax
+385 (0)31 208 242

Matični broj: 00747416

OIB: 17978467235

IBAN: HR81 2340009-1110033888

Predsjednik: Marin Kordić, dipl. iur. E-mail: kordic.marin@gmail.com

Tajnik: Ivo Grgić, prof.
E-mail: info@tehnika-osijek.hr

 

Gdje se nalazimo

 
 
   
Zajednica tehničke kulture Osječko-baranjske županije, Trg Jurija Križanića 1, tel: 031/ 212-677, fax: 031/ 208-242, matični broj: 00747416, OIB: 17978467235,
web stranica: www.tehnika-osijek.hr , e-mail: info@tehnika-osijek.hr || tajnik: ztkobz@gmail.com