ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE
OSJEČKO BARANJSKE ŽUPANIJE

 

 


 

Nagrada ZTK OBŽPonedeljak, 12. prosinca 2016. godine
Temeljem članka 44. Statuta i članaka 2. i 3. Pravilnika o priznanjima Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije Upravni odbor je na svojoj 7. sjednici održanoj 12. prosinca 2016. godine donio Odluke o dodjeli priznanja Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije za 2016. godinu:
 
 
 

 
Utorak, 8. prosinca 2015. godine
Temeljem članka 44. Statuta i članaka 2. i 3. Pravilnika o priznanjima Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije Upravni odbor je na svojoj 3. sjednici održanoj 8. prosinca 2015. godine donio Odluke o dodjeli priznanja Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije za 2015. godinu:
 
 
 

 
Srijeda, 22. travnja 2015. godine
Izborno zasjedanje Skupštine Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije, održano je 21.travnja. 2015. g. u prostorijama Doma tehnike, Osijek, Trg Jurja Križanića 1. na kojoj je, od ukupnog broja članova (65. članica) sudjelovalo 46. zastupnika, predstavnika klubova, udruga, društava i gradskih Zajednica.
Izvršni odbor je na svojoj 16. sjednici koja je održana 7. travnja 2015. godine pod točkom 8. donio Odluku o predlaganju Skupštini, za prijem Počasnih članova u članstvo ZTK OBŽ.
Skupština je na Izbornom zasjedanju prihvatila prijedlog Izvršnog odbora za prijem Počasnih članova u Zajednicu. Pod točkom 7. dnevnog reda, Skupština je donijela Odluka da se u Počasno članstvo Zajednice prime:
1. Vesna Lendić-Kasalo dipl. iur.
2. Dr.sc. Davor Brunčić
3. Ladislav Keler
4. Ivan Baćani dipl.ing.
5. Dragan Milec
 
 
 

 

Pravilnik o dodjeli javnih priznanja Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije za doprinose razvitku tehničke kulture

Temeljem članka 8. i 26. stavak 12. Statuta Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije od 15. svibnja 2014. godine, Izvršni odbor Zajednice je na 14. sjednici pod točkom 7. dnevnog reda donio:.
 
PRAVILNIK
O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA
ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA DOPRINOSE RAZVITKU TEHNIČKE KULTURE
 
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuju se vrste priznanja, kriteriji (mjerila) dodjeljivanja, način postupka predlaganja, sadržaj obrazloženja prijedloga, način rada Odbora za dodjelu javnih priznanja, postupak dodjele priznanja.
 
I VRSTA PRIZNANJA
 
Članak 2.
Odlukom o ustanovljenju javnih priznanja Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije u daljem tekstu ( Zajednice) ustanovljena su sljedeća priznanja koja se dodjeljuju građanima-pojedincima i pravnim osobama:
 1. Počasni član Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije
 2. Povelja Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije
 3. Plaketa Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije
 4. Diploma Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije
 5. Zahvalnica Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije
 
II KRITERIJI DODJELJIVANJA PRIZNANJA
 
Članak 3.
Kriteriji za dodjeljivanja Priznanja Zajednice su:
 • izuzetno dugotrajan i značajan doprinos razvoju tehničke kulture ili njenih udruga,
 • značajna postignuća u organiziranju i provođenju inventivnog rada i drugim područjima tehničkog stvaralaštva,
 • osobite rezultate ostvarene u tehničko-kulturnim, tehničko-športskim i drugim tehničkim aktivnostima,
 • naročite uspjehe u stručnom i pedagoškom radu u tehničkom odgoju i obrazovanju djece i mladeži,
 • izvanredne rezultate u širenju znanstvenih i tehničkih dostignuća putem popularizacije znanosti i tehnike, osposobljavanja građana za njihovu primjenu i drugih oblika širenja tehničke kulture među stanovništvom,
 • izuzetni doprinos organiziranju i unapređenju djelovanja Zajednice i u nju udruženih udruga tehničke kulture kao i za uspješno organiziranje i provođenje aktivnosti u njihovim okvirima,
 • naročito zalaganje i djelovanje kojim se značajno pridonosi uspješnom ostvarivanju istaknutih rezultata
III NAČIN POSTUPKA PREDLAGANJA
 
Članak 4.
Počasni član Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije najviše je javno priznanje koje Zajednica podjeljuje istaknutim pojedincima iznimno zaslužnim za unapređivanje svekolike djelatnosti Zajednice i postizanju njezinih ciljeva u razvitku tehničke kulture. Temelj za proglašenje osobe Počasnim članom Zajednice, osim rečenog, jest znakovit i trajan doprinos sveukupnom razvitku tehničke kulture i izuzetni uspjesi i izvanredna stvaralačka postignuća trajne vrijednosti u razvitku i unapređivanju znanstvenog i tehničkog opismenjivanja ili u razvitku udruga tehničke kulture.
Počasnim članom Zajednice može biti proglašen pojedinac koji je u profesionalnom ili dragovoljnom radu tijekom duljeg vremenskog perioda svojim ugledom i doprinosom zadužio Zajednicu za trajno sjećanje na njegov rad. U tijeku kalendarske godine može se dodijeliti najviše jedno priznanje Počasni član Zajednice a u iznimnim slučajevima Izvršni odbor Zajednice može odlučiti i drugačije .
 
Članak 5.
Povelja Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije dodjeljuje istaknutim pojedincima koji su svojim stručnim i društvenim djelovanjem u dužem vremenskom razdoblju dali izuzetan doprinos razvitku tehničke kulture, djelatnosti udruga tehničke kulture odnosno unapređenju djelovanja Zajednice i time značajno pridonijeli promicanju njenog položaja i ugleda.
Povelja se pojedincu može dodijeliti samo jednom. U jednoj godini može se dodijeliti najviše 3 (tri) Povelje.
 
Članak 6.
Plaketa Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije dodjeljuje se pojedincima, pravnim osobama (udrugama) i drugim organizacijskim oblicima za izuzetne rezultate u području tehničke kulture ostvarene u godini za koju se dodjeljuje. Pojedinac ili pravna osoba ( udruga) tijekom više godina, a ovisno o uspjesima mogu biti višestruki dobitnici godišnjih nagrada.
U jednoj godini može se dodijeliti najviše 10 (deset) Plaketa.
 
Članak 7.
Diploma Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije dodjeljuju se pojedincima, pravnim osobama (udrugama) i drugim organizacijskim oblicima za osvojena mjesta prigodom natjecanja u organizaciji ili suorganizaciji Zajednice.
Diploma se može dodijeliti više puta. U jednoj godini može se dodijeliti neograničen broj Diploma.
 
Članak 8.
Zahvalnica Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije dodjeljuje se građanima, udrugama, zajednicama, savezima, ustanovama, trgovačkim društvima i ostalim pravnim osobama koji se svojim radom ili donacijom pridonijeli razvitku aktivnosti ili materijalnom statusu Zajednice.
Zahvalnica se može dodijeliti više puta. U jednoj godini može se dodijeliti neograničen broj Zahvalnica.
 
Članak 9.
Počasnog predsjednika , Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije proglašava Skupština Zajednice na prijedlog Izvršnog odbora Zajednice.
Povelju, Plaketu, Diplomu i Zahvalu Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije, dodjeljuje Izvršni odbor Zajednice.
Zahvale Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije mogu dobiti predloženici koji su se istaknuli svake godine nakon uspješno završenog značajnog programa i manifestacije Zajednice ili članica Zajednice. Zahvale se izdaju na osnovu prijedloga Izvršnog odbora Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije, odgovornih osoba u Zajednicama, udrugama, klubovima i tajnika Zajednice.
 
IV SADRŽAJ OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA
 
Članak 10.
Pismeno obrazloženje prijedloga za proglašenje počasnog predsjednika Hrvatske zajednice tehničke kulture mora sadržavati temeljne podatke o predloženiku, kratak životopis, iscrpan opis i prosudbu profesionalnog ili dragovoljnog djelovanja, postignuća ili prinosa u tehničkoj kulturi te u sažetku jasno istaknute razloge i okolnosti zbog kojih se predlaže.
Članak 11.
Pismeno obrazloženje prijedloga za dodjelu Povelja, Plaketa, Diploma i Zahvalnica Zajednice mora sadržavati temeljne podatke o predlagatelju i sljedeće sastavnice o predloženiku: osnovni podaci, iscrpan opis i prosudbu prinosa te sažet prikaz razloga za dodjelu priznanja.
 
V NAČIN RADA ODBORA ZA PRIZNANJA
 
Članak 12.
Prijedlozi za dodjelu priznanja podnose se na obrascima Zajednice čiji sadržaj utvrđuje Izvršni odbor prigodom donošenja odluke o javnom raspisu. Prijedlozi s propisanom dokumentacijom dostavljaju se Odboru za dodjelu javnih priznanja i nagrada Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije koji utvrđuje osnovanost prijedloga te potpune i valjane prijedloge prosljeđuje Izvršnom odboru na razmatranje.
 
Članak 13.
Izvršni odbor samostalno razmatra i utvrđuje prijedlog za proglašenje počasnim predsjednikom Zajednice i samostalno odlučuje o dodjeli Povelja, Plaketa, Diploma i Zahvala Zajednice.
 
VI POSTUPAK DODJELE PRIZNANJA
 
Članak 14.
Javna priznanja Zajednice uručuju se na svečan način na kraju kalendarske godine nakon zasjedanja Skupštine Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije ili na prigodnoj svečanosti.
 
 
U Osijeku; 3. prosinca 2014. godine
Predsjednik Zajednice:
Ivan Baćani, dipl.ing
 
 
 
 
 
Zajednica tehničke kulture Osječko-baranjske županije, Trg Jurija Križanića 1, tel: 031/ 212-677, fax: 031/ 208-242, matični broj: 00747416, OIB: 17978467235,
web stranica: www.ztk-obz.hr , e-mail: info@tehnika-osijek.com || tajnik: ztkobz@gmail.com