ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE
OSJEČKO BARANJSKE ŽUPANIJE

 

 


 

Popis zastupnika članica u Skupštini Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije


Popis zastupnika članica u Skupštini Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije nije dostupan temeljem Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/18 i UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Ažuriranje podataka možete obaviti radnim danom na tel: 031-212-677 i e-mail: info@tehnika-osijek.hr
 
 
 
 
Zajednica tehničke kulture Osječko-baranjske županije, Trg Jurija Križanića 1, tel: 031/ 212-677, fax: 031/ 208-242, matični broj: 00747416, OIB: 17978467235,
web stranica: www.ztk-obz.hr , e-mail: info@tehnika-osijek.com || tajnik: ztkobz@gmail.com