Izabrana tijela Skupštine Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije

Od travnja prošle godine pa sve do rujna ove godine Zajednica tehničke kulture Osječko-baranjske županije (u daljem tekstu ZTK OBŽ) suočila se sa problemom konstituiranja Skupštine. Postupak je započet  9. travnja 2020. godine na Izbornom zasjedanju kada su izabrana sva tijela Zajednice a nadležni Ured (Ured za opće poslove OBŽ) odbio je upis promjena u Registar udruga RH radi staturnih pogrešaka prilikom predlaganja kandidata. Upravljanje  Zajednicom preuzeo je Upravni odbor na čelu sa Dopredsjednikom Zajednice. Krnji sastav Upravnog odbora pokušan je riješiti na 2. Dopunskoj Izbornoj skupštini (04.06.2019. godine) i 4. Izvanrednoj Skupštini (18.06.2020. godine) no oba puta bezuspješno. Nakon proljetnog i dva ljetna pokušaja jesensko zasjedanje donijelo je napokon rezultat.

Naime dana 10. rujna 2020. godine u 18:00h u Velikoj dvorani Doma tehnike Osijek održana je 5. Izvanredna Skupština Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije. Na 5. Izvanrednoj Skupštini ZTK OBŽ izabrana su tijela ZTK OBŽ za mandatno razdoblje od 2019. do 2023. godine: Predsjednik, Dopredsjednik, Upravni odbor i Stegovni sud, budući su na prethodnom zasjedanju Odlukom većine zastupnika raspuštena sva tijela ZTK OBŽ koja su izabrana na 1. Izbornoj Skupštini.

Za Predsjednika ZTK OBŽ izabran je gosp. Zlatko Tot, oec.org. rada, za Dopredsjednika  izabran je gosp. Zvonko Borić,dipl.ing.org. znanosti, Za članove Upravnog odbora izabrani su:  predstavnici Gradskih zajednica tehničke kulture: 1. gosp. Tihomir Jalžetić,instruktor trener ronjenja (ZTK Grada Osijeka) 2. gosp. Veljko Čvagić (ZTK Valpovo-Belišće) 3. gosp. Antun Šikić (ZTK Beli Manastir) 4. gosp. Danko Kočiš (ZTK Grada Đakova) i 5.gosp. Zdenko Lovrić,prof. (ZTK Grada Našice) B). i  predstavnici ispred redova Udruga: 1. gospođa Snježana Barabaš Seršić,prof. (udruga Robotički klub „Osijek“) i 2.  gosp. Dr.sc. Damir Tomić (udruga Foto-kino klub Đakovo).  Upravni odjel za opću upravu Osječko-baranjske županije izdao je dana 21. rujna 2020. godine Rješenje Klasa: UP/I-230-02/20-01/512 i Urbroj: 2158/1-01-21/56-20-2 kojim je odobren upis promjene osobe ovlaštene za zastupanje u Registar udruga republike Hrvatske (nova osoba ovlaštena za zastupanje udruge je gosp. Zlatko Tot – Predsjednik).

Prilikom predstavljanja kandidata g. Zlatko Tot najavio je promjene kojima je uspio osigurati većinu u Skupštini a one su sljedeće:

  • Izmjene i dopune Statuta ZTK OBŽ- treba napraviti kvalitetan Statut koji će otkloniti mogućnosti različitih tumačenja pojedinih članak šte se u dosadašnjem radu pokazalo vrlo kobno. Također prilagoditi sve prateće Poslovnike prema novom prijedlogu Statuta,
  • Restruktuirati Zajednicu na način da se ostvari predloženi moto „stvoriti Zajednicu na način kako „možemo“ a ne kako „hoćemo“ “,
  • Poštovati načelo demokracije u Zajednici na način da svaka Članica može dati prijedloge koji su argumentirani,
  • Raditi na zdravim temeljima Zajedništva koji se ogledaju u sljedećem da niti jedan interes pojedinca ili Članice nije ispred interesa Zajednice i
  • Pružena je ruka pomirbe svakom dobronamjernom članu Skupštine koji se želi uključiti u rad Zajednice i njenih tijela.

Novoizabranom Predsjedniku Zajednice i Upravnog odbora kao i svim članovima tijela Skupštine želimo uspješan rad u provođenju zacrtanih ciljeva koji će služiti općem dobru u području tehničke kulture u Lokalnoj zajednici.