Ustroj ZTK OBŽ

Zajednicom tehničke kulture Osječko-baranjske županije upravljaju  Tijela Zajednice :

 
Tijela Zajednice su:

  • SKUPŠTINA
  • PREDSJEDNIK
  • DOPREDSJEDNIK
  • UPRAVNI ODBOR
  • NADZORNI ODBOR
  • STEGOVNI SUD

SKUPŠTINA:
Skupštinu  Zajednice tvore zastupnici redovnih članica. U trenutku održavanja Izvještavno-izborne Skupštine ( 5. travnja 2023. godine) za mandatno razdoblje od 2023. do 2027. godine Zajednica je imala 53 redovnih članova.

Popis Redovnih članica Zajednice nalazi se na web adresi https://www.tehnika-osijek.hr/index.php/o-zajednici/clanice-ztk-obz.

PREDSJEDNIK ZAJEDNICE: Leon Zakanji, prof.

Na 12. Izvještajno-izbornom zasjedanju Skupštine ZTK OBŽ ( 05. travnja 2023. godine) za Predsjednika Zajednice izabran je gospodin Leon Zakanji, prof. Rješenjem Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji – Službe za opću upravu KLASA: UP/I -230-03/23-01/553 urbroj: 2158-21/51-23-2  od 12. lipnja 2023. godine prihvaćen je zahtjev Zajednice za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske za promjenu osobe ovlaštene za zastupanje Udruge. Predsjednik Zajednice izabran je za manadatno razdoblje od 2023- 2027. godine.

DOPREDSJEDNICA ZAJEDNICE: Željka Krizmanić, prof.

Na 12. Izvještajno-izbornom zasjedanju Skupštine ZTK OBŽ ( 05. travnja 2023. godine) za Dopredsjednicu Zajednice izabrana je Željka Krizmanić, prof.

UPRAVNI ODBOR:

Ima devet članova: Leon Zakanji, prof. (Predsjednik Zajednice i Predsjednik Upravnog odbora),  Željka Krizmanić, prof. (Dopredsjednica Zajednice), Antun Šikić (predstavnik Zajednice tehničke kulture Grada Osijeka), Zvonko Borić dipl.ing.org. znanosti (predstavnika Zajednice tehničke kulture Valpovo-Belišće), Goran Hajnal ,prof. (predstavnik Zajednice tehničke kulture Grada Našica), Srećko Ivković, prof. (predstavnik Zajednice tehničke kulture Grada Belog Manastira), Danko Kočiš (predstavnik Zajednice tehničke kulture Grada Đakova), Tomislav Bošnjak, mag.ing.agr. (predstavnik Udruga), Zlatko Balentić dipl.ing.agr. (predstavnik Udruga). 

NADZORNI ODBOR:


Članovi: Marijan Rečić, Jasmina Alilović, prof., Zdenko Nagy
 
STEGOVNI SUD:


Članovi: Zdravko Bošnjak, prof., Damir Rajle, prof., Filip Glogoški


Odbor za javna priznanja Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije:
 

Upravni odbor Zajednice do danas nije izabrao Odbror za javna priznanja Zajednice.


Likvidator: Leon Zakanji, prof.

Predstavnik Zajednice  u Hrvatskoj zajednici tehničke kulture:


Zastupnik ZTK OBŽ: mr.sc. Mirko Mesić dipl.ing.
Zamjenik zastupnika ZTK OBŽ: Snježana Barabaš-Seršić, prof.

 

STRUČNA SLUŽBA:
 
TAJNICA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE:

           Vinka Damjanović, dipl.iur.

VODITELJ CENTRA TEHNIČKE KULTURE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE:

           Hrvoje Kereta, univ.mag.ing.

RUKOVODITELJ FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA:

           mr.sc. Melita Lulić, dipl.oec.

FINANCIJSKI KNJIGOVOĐA:

            Marina Duvnjak

ČISTAČICE: 

           Ivana Vidić

            Mara Đurinić