Ustroj ZTK OBŽ

Zajednicom tehničke kulture Osječko-baranjske županije upravljaju  Tijela Zajednice :

 
Tijela Zajednice su:

  • SKUPŠTINA
  • PREDSJEDNIK
  • DOPREDSJEDNIK
  • UPRAVNI ODBOR
  • NADZORNI ODBOR
  • STEGOVNI SUD


SKUPŠTINA:
Skipštinu  Zajednice tvore zastupnici redovnih članica. U trenutku održavanja Izbornog zasjedanja Skupštine ( 9. travnja 2019. godine) za mandatno razdoblje od 2019. do 2023. godine Zajednica je imala 58 Redovnih članova, jednu Podupiruću članicu i pet Počasnih članova. Na 3. Redovnom zasjedanju Skupštine koja je održana 20. prosinca 2019. godine Podupiruća članica je stekla pravo Redovne članice i primljena je u punopravno članstvo Zajednice. U ovom trenutku Zajednica broji 64 člana i to 59. Redovnih članica Zajednice (Udruga) i 5 Počasnih članova (pojedinaca).  Popis Redovnih članica Zajednice nalazi se na web adresi https://www.tehnika-osijek.hr/index.php/o-zajednici/clanice-ztk-obz.

PREDSJEDNIK ZAJEDNICE:

Na 1. Izbronom zasjedanju Skupštine ZTK OBŽ ( 9. travnja 2019. godine) za Predsjednika Zajednice izabran je Dr. sc. Damir Tomić. Rješenjem Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji – Službe za opću upravu KLASA: UP/I -230-02-19-01/182 urbroj: 2158-03-01/5-19-03 Odbijen je zahtjev Zajednice za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske za promjenu osobe ovlaštene za zastupanje Udruge. Na izdano rješenje u zakonskom roku oštećena osoba uložila je Žalbu te je nadležni Ured isti predmet uputio nadležnom tijelu, odnosno Ministarstvu Uprave. Do današnjeg dana predmet nije riješen.

DOPREDSJEDNIK ZAJEDNICE:

Na 1. Izbronom zasjedanju Skupštine ZTK OBŽ ( 9. travnja 2019. godine) za Dopredsjednika Zajednice izabran je Zvonko Borić dipl. ing. org. znanosti.

UPRAVNI ODBOR:

Ima devet članova:  Predsjednik (nije upisan u Registar Udruga),  Zvonko Borić dipl. ing.org. znanosti  (Dopredsjednik Zajednice), Marijan Rečić upravni pravnik (predstavnik Zajednice tehničke kulture Grada Osijeka), Veljko Čvagić (predstavnika Zajednice tehničke kulture Valpovo-Belišće), Zdenko Lovrić,prof.  (predstavnik Zajednice tehničke kulture Grada Našica), Antun Šikić (predstavnik Zajednice tehničke kulture Grada Belog Manastira), Davor Perković (predstavnik Zajednice tehničke kulture Grada Đakova), Mirko Vukotić (predstavnik Udruga), Snježana Barabaš-Seršić,prof. (predstavnica Udruga)

NADZORNI ODBOR:


Predsjednik: Branko Hrpka,prof.
Članovi: Ivan Jukić,prof., Milan Šulovnjak, nastavnik
 
Stegovni sud:


Članovi: Ninoslav Varžić, Deže Kučera, Zdravko Bošnjak


Odbor za javna priznanja Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije:
 

Upravni odbor Zajednice do danas nije izabrao Odbror za javna priznanja Zajednice.


 Likvidator: Zlatko Tot

Predstavnik Zajednice  u Hrvatskoj zajednici tehničke kulture:


Zastupnik ZTK OBŽ: Mirko Mesić, mr.sc.
Zamjenik zastupnika ZTK OBŽ: Snježana Bararaš-Seršić,prof.
 
TAJNIK ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE:

                  Ivo Grgić, prof.


STRUČNA SLUŽBA:

 SAVJETNIK ZA PRAVNE POSLOVE:

            Vinka Damjanović, dipl.iur.

VODITELJ CENTRA TEHNIČKE KULTURE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE:

            Hrvoje Kereta,mag.ing.agr.

RUKOVODITELJ FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA:

           Terezija Novoselić

FINANCIJSKI KNJIGOVOĐA:

            Marina Duvnjak

DOMAR:

           Emil Bestvina

ČISTAČICE: 

           Ivana Vidić

           Mara Đurinić