Izabrana tijela Skupštine Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije

Od travnja prošle godine pa sve do rujna ove godine Zajednica tehničke kulture Osječko-baranjske županije (u daljem tekstu ZTK OBŽ) suočila se sa problemom konstituiranja Skupštine. Postupak je započet  9. travnja 2020. godine na Izbornom zasjedanju kada su izabrana sva tijela Zajednice a nadležni Ured (Ured za opće poslove OBŽ) odbio je upis promjena u Registar udruga RH radi staturnih pogrešaka prilikom predlaganja kandidata. Upravljanje  Zajednicom preuzeo je Upravni odbor na čelu sa Dopredsjednikom Zajednice. Krnji sastav Upravnog odbora pokušan je riješiti na 2. Dopunskoj Izbornoj skupštini (04.06.2019. godine) i 4. Izvanrednoj Skupštini (18.06.2020. godine) no oba puta bezuspješno. Nakon proljetnog i dva ljetna pokušaja jesensko zasjedanje donijelo je napokon rezultat.

Naime dana 10. rujna 2020. godine u 18:00h u Velikoj dvorani Doma tehnike Osijek održana je 5. Izvanredna Skupština Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije. Na 5. Izvanrednoj Skupštini ZTK OBŽ izabrana su tijela ZTK OBŽ za mandatno razdoblje od 2019. do 2023. godine: Predsjednik, Dopredsjednik, Upravni odbor i Stegovni sud, budući su na prethodnom zasjedanju Odlukom većine zastupnika raspuštena sva tijela ZTK OBŽ koja su izabrana na 1. Izbornoj Skupštini.

Za Predsjednika ZTK OBŽ izabran je gosp. Zlatko Tot, oec.org. rada, za Dopredsjednika  izabran je gosp. Zvonko Borić,dipl.ing.org. znanosti, Za članove Upravnog odbora izabrani su:  predstavnici Gradskih zajednica tehničke kulture: 1. gosp. Tihomir Jalžetić,instruktor trener ronjenja (ZTK Grada Osijeka) 2. gosp. Veljko Čvagić (ZTK Valpovo-Belišće) 3. gosp. Antun Šikić (ZTK Beli Manastir) 4. gosp. Danko Kočiš (ZTK Grada Đakova) i 5.gosp. Zdenko Lovrić,prof. (ZTK Grada Našice) B). i  predstavnici ispred redova Udruga: 1. gospođa Snježana Barabaš Seršić,prof. (udruga Robotički klub „Osijek“) i 2.  gosp. Dr.sc. Damir Tomić (udruga Foto-kino klub Đakovo).  Upravni odjel za opću upravu Osječko-baranjske županije izdao je dana 21. rujna 2020. godine Rješenje Klasa: UP/I-230-02/20-01/512 i Urbroj: 2158/1-01-21/56-20-2 kojim je odobren upis promjene osobe ovlaštene za zastupanje u Registar udruga republike Hrvatske (nova osoba ovlaštena za zastupanje udruge je gosp. Zlatko Tot – Predsjednik).

Prilikom predstavljanja kandidata g. Zlatko Tot najavio je promjene kojima je uspio osigurati većinu u Skupštini a one su sljedeće:

  • Izmjene i dopune Statuta ZTK OBŽ- treba napraviti kvalitetan Statut koji će otkloniti mogućnosti različitih tumačenja pojedinih članak šte se u dosadašnjem radu pokazalo vrlo kobno. Također prilagoditi sve prateće Poslovnike prema novom prijedlogu Statuta,
  • Restruktuirati Zajednicu na način da se ostvari predloženi moto „stvoriti Zajednicu na način kako „možemo“ a ne kako „hoćemo“ “,
  • Poštovati načelo demokracije u Zajednici na način da svaka Članica može dati prijedloge koji su argumentirani,
  • Raditi na zdravim temeljima Zajedništva koji se ogledaju u sljedećem da niti jedan interes pojedinca ili Članice nije ispred interesa Zajednice i
  • Pružena je ruka pomirbe svakom dobronamjernom članu Skupštine koji se želi uključiti u rad Zajednice i njenih tijela.

Novoizabranom Predsjedniku Zajednice i Upravnog odbora kao i svim članovima tijela Skupštine želimo uspješan rad u provođenju zacrtanih ciljeva koji će služiti općem dobru u području tehničke kulture u Lokalnoj zajednici.

SLUŽBA UNUTARNJE REVIZIJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Služba unutarnje revizije Osječko-baranjske županije u periodu od 29.06. do 31.7.2020. godine provela je postupak Ad hoc  revizije nad radom Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije.

Postupkom revizije obuhvaćeni su dva rizika i to : Rizik 1 – neusklađenost obračuna plaće sa zakonskom regulativom i Rizik 2 – financijski rizik – trošenje doznačenih proračunskih sredstava.

U skladu sa postavljeni ciljevima revizije i na osnovu utvrđenih nalaza izrađene su preporuke za uspostavljanje  sustava unutarnje kontrole u ZTK OBŽ u revidiranom području. Izrađen je Plan djelovanja koji jasno definira važnost pojedine preporuke, aktivnosti za provedbu preporuke,  zaduženja i rokove. 

Izrađeni Plan djelovanja zadužuje odgovorne osobe iz Zajednice ( Tajnik, Predsjednik, voditelj računovodstva),  Tijela Zajednice (Upravni odbor )  za  provedbu Preporuka. Provedba plana će se osigurati u suradnji s Upravnim odjelom za turizam, kulturu i sport OBŽ.

Plan djelovanja - 2 možete vidjeti na sljedećoj poveznici (http://tehnika-osijek.hr/index.php/dokumenti/opci-dokumenti) ili nadalje u tekstu.

Plan djelovanja - Unutarnja revizija financiranja 2020.

Ad hoc - preporuke

Poziv za održavanje 5. Izvanredne Skupštine ZTK OBŽ

Poštovani članovi Skupštine ZTK OBŽ,

Sve Vas lijepo pozdravljamo i obavještavamo o sljedećem:

  • · Da će se na osnovu Zahtjeva  Zajednice tehničke kulture Grada Đakova (u daljnje tekstu Predlagatelj)  održati 5. Izvanredno zasjedanje Skupštine ZTK OBŽ
  • · Datum održavanja 5. Izvanrednog zasjedanja Skupštine ZTK OBŽ je 10. rujna 2020. godine u 18:00 h u Domu tehnike Osijek

     ( NAPOMENA: postoji mogućnost u slučaju pogoršanja epidemioloških mjera da  Vas naknadno obavijestimo o promjeni mjesta i vremena održavanja Skupštine)

  • · Utvrđivanje broja prisutnih zastupnika na Skupštini obaviti će Verifikacijsko povjerenstvo.

       

  Molimo Vas da na zakazano zasjedanje dođete najmanje 20-tak minuta ranije kako bi smo prijavu sudionika mogli provesti prema propisanim epidemiološkim mjerama.

   - Dnevni red

   - Zahtjev ZTK Grada Đakova za izvanrednim zasjedanjem skupštine ZTK OBŽ

Jednodnevne radionice u sklopu 1. Ljeta tehnike u Čepinu

Zajednica tehničke kulture Osječko-baranjske županije u suradnji s Općinom Čepin, Osnovnom školom Vladimira Nazora i Osnovnom školom Miroslava Krleže iz Čepina organizira "1. LJETO TEHNIKE U ČEPINU".

U periodu od 26. kolovoza do 04. rujna provoditi će se osam jednodnevnih radionica tehničke kulture u prostorijama osnovnih škola Vladimira Nazora i Miroslava Krleže iz Čepina za učenike od 3. do 8. razreda. Sudjelovati mogu i učenici koji nisu sa područja Općine Čepin. Radionice će se provesti u prijepodnevnim satima od 09:00h do 11:30h i maksimalni broj polaznika po radionici je 10.

Link za prijavu: https://forms.gle/y4erL61m2T4y3miE7